Generalforsamling

Kære alle,

 

Hermed indkaldes I til ordinær generalforsamling 2012.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 29. februar 2012, kl.19.00, i klubhuset.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beregning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.

4. Forslag fra medlemmerne.

5. Valg af de enkelte bestyrelsesposter.

6. Valg af revisor og suppleant.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden (info@svk.dk) senest 14. dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vel mødt, vi glæder os til at se jer.

 

De bedste hilsner,

Andreas