SVK Generalforsamling søndag d. 27 marts kl. 15.

Kære medlemmer,

Vi afholder generalforsamling søndag d. 27 marts kl. 15.00 i klubhuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet forelægges
  4. Forslag fra medlemmer
  5. Valg af bestyrelsesposter
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Såfremt der er nogen, der er interesseret i at se regnskabet inden generalforsamlingen, kan det rekvireres ved henvendelse til kassereren.

Med venlig hilsen
Skovshoved Vandski Klub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*